top of page

מסע הטיפולים האישי שלי

כאן אני חושף באופן מפורט וגלוי את התוכנית הטיפולים שלי,

תוכנית שהסתיימה בהחלמה מלאה מסרטן ריאות בשלב 3,

את הידע שצברתי אני רוצה להעביר הלאה ולגרום לעוד נסים רפואים לקרות!

 

חשוב לציין ולהדגיש כי כל הטיפולים שעשיתי לאורך כל הדרך היו מותאמים עבורי אישית ואינם בהכרח מתאימים לכל אחד מקוראי שורות אלו. המלצתי היא ש"לא לנסות את זה לבד בבית". יש צורך בליווי מקצועי, בידע רב ובהעמקת מחשבה לפני קבלת החלטה כלשהי בנושאים אלו.

כל החלטה שאדם לוקח על מנת להביא את עצמו להחלמה ועמידתו בכך עוזרת מאד, אך הליווי חייב להיעשות בשילוב הצד הרגשי, הנפשי, הפיסי והרפואי (קונבנציונאלי ואלטרנטיבי).

עוד חשוב להדגיש כי נסיוני הרב כמאמן אישי, הכלים והמשאבים שעמדו לרשותי איפשרו להביא לשיפור ניכר תוך תקופה קצרה של כמה חודשים בלבד, כשהרופאים המטפלים בי מגדירים אותי כ"נס רפואי".

נס רפואי יכול להתהוות רק כשכל אלו באים לידי ביטוי יחד, כשאדם בוחר בחיים ואת הצוות שילווה

אותו לשם כך. זו הסיבה להקמת המיזם הזה.

על ידי שילוב כל אלו בחיי המטופלים שלנו, נביא הן להנגשת הידע הרב לציבור גדול

ככל האפשר והן נהיה שותפים בדרך להחלמתם של רבים. זה חזון הבא ממקום של נתינה רבה ואהבת האדם.

כל אחד ממובילי וממשתתפי הפרוייקט מונע מהערכים המשותפים שנקבעו מראש על ידי יזמי התכנית. תפקידנו בחייך להביא לבטחון, לתחזוקת איכות החיים ברמה הגבוהה ביותר ולהעלאת מודעותך לפנימיותך, למי שאתה ולשמר כל אלו עד לרמת אושר.

 

bottom of page